Ynlogge : Unthâld
Thús
Mear ynformaasje
Aginda
Nijs
Bernlef.com
Aldlid wurde?
De Harpe
Ferwizings
Wachtwurd kwyt?
Help
 • 20 o/m 22 maart 2020
  Lustrumkampf
 • Freed 01 maaie 2020
  Alvestędefocht
 • 18 o/m 24 maaie 2020
  Lustrum
 • Sneon 23 maaie 2020
  Lustrum
 • 05 o/m 08 juny 2020
  Sylalvestędetocht 2020
Lustrumkampf
In wiis beslút fan Bestjoer Heeringa soarge der yn 2005 foar dat foar it earst de âldleden mei mochten op it lustrumkampf. It waard in legendarysk kampf mei û.o. in optreden fan de ferneamde Dikke Lul Band (mei mooglik makke troch foutfunding). Yn 2010 waard it foar de twadde kear organisearre en sa begûn de tradysje fan it kampf der kampfen. Yn maart fan 2020 is alwer de 4e edysje en foar de leden in prachtige manier om op kampf te gean mei minsken dy't al op kampf giene noch eart de hjoeddeiske leden berne wiene. De ferhalen fan doe tegearre mei it jeugdige entûsjasme fan de leden fan no soarget der foar dat Bernleffers fan alle leeftiden mei inander yn de kunde komme kinne. Soargje datst der by bist yn it wykein fan 20-22 maart 2020 yn Appelskea...
 
2020 It 19e Lustrum (Ut 'e skroeven)
Op 20 maaie 1925 waard Bernlef oprjochte. Dat betsjut dat der yn 2020 wer in Lustrum fiert wurdt. It tema fan dit lustrum is Ut 'e skroeven. It grutte feest sil fansels plakfine op 23 maaie 2020 mar yn de wike dêromhinne en fansels yn de wiken en moannen dêrfoar is der ek in ferskaat oan aktiviteiten. Foar de lêste ynformaasje ferwize wy jim graach troch nei www.lustrum.org  dêr't it folsleine program te finen is.

lustrumlogouteskroeven.jpg
 
Fan boeren en nellen
Eartiids waard der troch de dt bernleffers gauris klaverjast. No sjogge wy elkoar net mear sa faak mar it bliuwt fansels in moai spultsje. Op de mobyl is no in redelik goeie app foar klaverjassen te krijen. Faaks ha jim dy ek al. Spylje jim wolris de daily challenge? Dy krijst troch rjochtsboppe op de stjêr te klikken.   

Kinst yn de ynstellings no ek by de groep Bernlef. Dan kinst dy alle dagen at it dy útkomt mjitte mei de top fan de eardere tsjempjunsliik. Sjoch de fotos foar mear ynfo.
Image
 
Bernlef Wiki

Sûnt koart is der op Bernlef.frl in Wikipedia eftich systeem optuge dat de skiednis fan Bernlef befetsje kinne moatte soe. Mar dêr by is fansels wol flink wat help nedich. Alle Bernleffers kinne ynlogge en oanpassings dwaan oan de side as wichtiger noch, taheakkings. Folje de gegevens oan oer dyn rûnte, kommisje, lustrum, bestjoer, sb as oare saken. De nije leden kinne der faaks noch wat fan leare...

 

http://bernlef.frl/wiki